Wie zijn wij


Wij hebben een team enthousiaste vrijwilligers die de dartsport een warm hart toedragen en die het leuk vinden om toernooien te organiseren voor andere darters. Dat wil zeggen dat wij van de Dart Stichting Brutus de darters het gevoel proberen te geven dat ze hun sport kunnen beoefenen in een gezellige en sportieve sfeer.

 

Wij werken non-profit en werkt volgens het principe money-in money out, alles ten behoeve van de dartsport en de darters ( o.a. aanschaf van materiaal, onderhoud van materiaal, benzinekosten, prijzengelden, maken van posters voor aankondiging toernooien, onderhouden van een website e.d.)


 Mail algemeen - Brutusdarts@live.nl

Mail financieel - administratie@stichtingbrutus.nl

 

Telefonisch - 06-39868465