Wie zijn wij


Ons team bestaat uit 7 enthousiaste mensen die de dartsport een warm hart toedragen en die het leuk vinden om toernooien te organiseren voor andere darters. Dat wil zeggen dat wij van de Dart Stichting Brutus de darters het gevoel proberen te geven dat ze hun sport kunnen beoefenen in een gezellige en sportieve sfeer.

 

Wij werken non-profit en werkt volgens het principe money-in money out, alles ten behoeve van de dartsport en de darters ( o.a. aanschaf van materiaal, onderhoud van materiaal, benzinekosten, prijzengelden, maken van posters voor aankondiging toernooien, onderhouden van een website e.d.)


Voorzitter - Frank v Dortmont

Secretaris - Ton Drost 

Penning Meester - Sven Drost 

 

Mail algemeen - Brutusdarts@live.nl

Mail financieel - administratie@stichtingbrutus.nl

 

Telefonisch - 06-39868465


Vaste vrijwilligers 

 

Walter verschoor 

Jilles vd Schagt 

Teunie Francke 

Marco v Beek

 

Wij zullen deze altijd dankbaar zijn voor hun inzet en toewijding in de stichting